Waterinfiltratie in uw tuin

 

In Vlaanderen hebben we geen overschot aan water, integendeel. volgens de nieuwe verordening (2013) is het belangrijk dat we grondwaterreserves in stand houden en de kans geven deze aan te vullen. We kunnen dat doen door hemelwater te laten infiltreren in de bodem van uw tuin.

 

De Bepo infiltratiebox ligt onzichtbaar ondergrond in de tuin verwerkt en vraagt een beperkte investering. Deze investering is mogelijk terug te verdienen met de premie van de gemeente.

U ontvangt de infiltratiekrat in elkaar gezet in 400l/600l of 800l module en voorzien van een infiltratiedoek. Het enige dat u nog hoeft te doen is het grondwerk en de kratten aansluiten op de aansluitingspunten.

De voordelen

De infiltratie box van Bepoplast zorgt er voor dat het hemelwater geïnfiltreerd wordt in de bodem. Volgens de verordening heeft dat veel voordelen, zowel voor het watersysteem als voor de waterfactuur. In de meeste gebieden in Vlaanderen leent de waterdoorlatende bodem zich daar perfect toe. In deze gevallen is er geen of slechts een beperkte aansluiting op het riool nodig. Zeker voor kleine projecten is de infiltratiecapaciteit vaak voldoende om de gemiddelde bul tijdig te laten doordringen zonder wateroverlast te veroorzaken.

 

Wat aansluiten?

Op de infiltratievoorziening wordt aangesloten:

  • dakoppervlakken die niet zijn aangesloten op de hemelwaterput
  • de overloop van de hemelwaterput
  • verhardingen

Hemelwater is de verzamelnaam voor regen,sneeuw, hagel, met inbegrip van doolwater. Afvalwater is het water waarvan de houder zich ontdoet, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater.

 

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen verontreinigd en niet-verontreinigd hemelwater. Van hemelwater dat afstroomt van een dak, terras, oprit e.d. veronderstelt de wetgever dat het slechts in beperkte mate vervuild is waardoor het aanzien wordt als niet-verontreinigd hemelwater. Dat hemelwater moeten we opvangen, hergebruiken en maximaal ter plaatse houden en/of infiltreren in de bodem.

Belangrijke tips

Bladeren en vuildeeltjes moet u opvangen. Dat kunt u als volgt oplossen:

  • Afvoergootjes met een blad- of zandvanger aan de uitloop
  • Afvoerput met een reinigbare sifon
  • Een filterput voor de infiltratievoorziening plaatsen

Ontluchten:

  • Stel uzelf de vraag: "Kan de lucht ergens weg?". Zo niet, dan is het noodzakelijk om een ontluchting te plaatsen.

De afstand van woning is belangrijk:

Bij de inplanting van een infiltratievoorziening dient u een aantal afstandsregels in beschouwing te namen. Voor de afstand tot gebouwen wordt als richtwaarde een minimale afstand van 4 meter vooropgesteld, zeker als er gevaar bestaat voor wateroverlast in ondichte kelders.

Hoe groot moet de infiltratievoorziening zijn?

De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagd minimaal 4 m2/100m2 afwaterende oppervlakte. Het buffervolume bedraagt minimaal 25 liter/m2 afwaterende oppervlakte.

Wanneer te plaatsen?

Een infiltratievoorziening is verplicht tenzij:

  • het goed* kleiner is dan 250m2
  • het goed* gelegen is in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied

 

* Onder goed wordt verstaan het kadastrale perceel of de kadastrale percelen.

In welke configuraties kunt u uw infiltratiekratten plaatsen?

U kunt de infiltratiekratten in elke gewenste configuratie plaatsen. Een vereiste is dat de kratten in uw tuin overal even hoog staan. Deze hoogte kan variëren van één tot drie kratten hoog. In onderstaande afbeelding staan de vaste modules weergegeven. U dient deze modules te combineren tot het gewenste totaalvolume.