Vetvangers

 

Wat?

Een vetafscheider is ontworpen om vetten afkomstig van keuken, badkamer, restaurants, kantines,… op te vangen voor lozing, de vetten af te scheiden en te voorkomen dat leidingen verstopt raken.
Bij dubbele tank- compartimenten doet de eerste fase dienst als slibvanger en de tweede fase als vetafscheider.

 

Types

 

Vetafscheiders particulier gebruik

Het vervuilde water afkomstig uit badkamer, keuken en was-plaats komt in de vetafscheider. Het verschil in densiteit tussen water en vetten zorgt voor een afscheiding tussen beide. De vetten hopen zich bovenaan op en het vetvrije water vervolgt zijn weg naar de riolering.

 

Vetafscheiders industrie en horeca.

Het vervuilde water afkomstig uit de keukens van horeca-aangelegenheden dient automatisch via een vetafscheider geloosd te worden. Door het verschil in densiteit tussen water en de vetten komt er een afscheiding tussen beide . De vetten hopen zich bovenaan op waardoor het vetvrije water zijn weg vervolgt naar de riolering. De bepaling van welke afscheider dient gebruikt te worden gebeurt op basis van onderstaande tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsingsvoorschriften

 

Alle ondergrondse tanks worden als volgt geplaatst:
Voorzie een gat, ruim genoeg om de put neer te laten. Onderaan de put een laag gestabiliseerd zand voorzien of bij veel grondwater een gewapende betonplaat gieten. De put erin laten en aanvullen met gestabiliseerd zand rondomrond en tevens simultaan vullen met water. Bovenaan een betonplaat voorzien die rust op de omliggende niet aangeroerde aarde.