Bovengrondse opslagtanks

 

Wat?

Een bovengrondse stockagetank wordt voornamelijk voor bedrij-fsmatige doelen gebruikt. Wasinstallaties, tuinbouwbedrijven en industriële bedrijven kunnen zo op rationele wijze grote hoe-veelheden water in voorraad houden of opslaan. Grote spaarbekkens kunnen voor de opslag van regenwater stockagetanks kiezen voor technisch gebruik in huis. Desgewenst worden de reservoirs van aanvullende buisaansluitingen voorzien. Speciale toebehoren vergemakkelijken het professionele gebruik. De uitbreidingshuisspaarbekkens zijn geschikt voor het opslaan van drinkwater.
Stockagetanks zijn meestal donkergroen ingekleurd maar kunnen ook in het wit verkregen worden indien men het effectieve volume zichtbaar wil houden (deze tanks zijn uitsluitend binnen op te stellen).

 

Tabel met afmetingen (mm)

 

Opties

 

De tanks zijn onderling koppelbaar door middel van de standaard voorziene tegenflenzen van 1” of 2”. Indien gewenst kunnen de tanks voorzien worden van extra aansluitingen die kunnen dienen als in of uitloop , dit kan zowel in DN als in duimse maten.